Předpověď tornád

Předpověď tornád je složitá a ani v Americe, kde jsou tornáda častým jevem, není jejich vyskýt dobře předvídatelný. Tornáda se nejčastěji vážou na silné bouřky (tzv. supercely), ale slabší tornáda se mohou vyskytnout i na obyčejných bouřkách.


Předpověď tornád - 19.03.2018, ČR

Nevydána.

Předpověď tornád - 19.03.2018, USA

V USA dnes neplatí upozornění na silná tornáda.

Náhodné fotografie

FotoFoto

FotoFoto

Tornáda a tromby v Česku

16.06.2017 - Strahovice
14.05.2017 - Verneřice
24.05.2016 - Červená Hora
01.05.2015 - Blatná
01.10.2014 - Praha
14.09.2014 - Sebranice

O tornádech

Tornádo můžeme charakterizovat jako silně rotující vír (se zhruba vertikální osou) mající tvar nálevky, chobotu, který se spouští ze spodní základny konvektivních bouří (většinou tzv. supercel) a během své existence se alespoň jednou dotkne zemského povrchu a je dostatečně silný. Tornádo je často vázána na tzv. supercelu. Více

Copyright © 2011 Tornáda.cz info@tornada.cz Počasí, Radar, Wetter